Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χανίων

Στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, ο Δήμος Χανίων υλοποιεί μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για την πόλη των Χανίων. Ως στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης παύει πλέον να θεωρείται μονοδιάστατα ο σχεδιασμός μεμονωμένων έργων υποδομής, αλλά ο σχεδιασμός ενός πλέγματος αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ο οποίος ενσωματώνει τις απόψεις των πολιτών και συν διαμορφώνεται, βάσει συλλογικών διαδικασιών και προτάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Χανίων καλείται να εργαστεί συλλογικά ώστε να συσπειρώσει τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Σκοπός είναι ο σχεδιασμός των έργων του αστικού περιβάλλοντος να εντάσσεται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες, απαραίτητες για την ενδυνάμωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Έτσι λοιπόν συλλογικά θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με επιμέρους δράσεις, μια νέα στρατηγική «τόνωσης» που θα επανακωδικοποιεί τη σχέση της πόλης με την κοινωνία και την οικονομία και θα αναδεικνύει ως κοινή αξία τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Στόχος είναι να ενταχθούν ενέργειες που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Όραμα

Η διατύπωση του οράματος – στρατηγικού στόχου, στηρίζεται στα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις από πλαίσια χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και την δυναμική της περιοχής παρέμβασης.

Το όραμα για την περιοχής παρέμβασης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, είναι

«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας – κοινωνικής συνοχής REvitalizing the COre for DEvelopment – RECODE»

Επιδιώκεται η αναζωογόνηση με επανακωδικοποίηση χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένα προβλήματα / ανάγκες και να αξιοποιηθούν δυνατότητες που προκύπτουν με βάση χαρακτηριστικά της ΠΠ ΒΑΑ, αλλά και κατευθύνσεις χωρικών και αναπτυξιακών πλαισίων.

Μέσα από αυτή την επανακωδικοποίηση προκύπτουν συνθέσεις και συνέργειες επιμέρους στοιχείων και λειτουργιών, που επιτρέπουν την ανάδειξη και προβολή της σύνθετης εικόνας του πολιτισμού με το περιβάλλον και την καινοτομία για την ανάπτυξη του Αστικού Κέντρου των Χανίων.

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «πράσινο δίκτυο πολιτισμού – τουρισμού» που παράλληλα με την συνδυασμένη προβολή του πολιτισμού με το περιβάλλον, ενισχύει την εσωτερική συνοχή της ΠΠ ΒΑΑ και κυρίως την λειτουργική σύνδεση της Παλιάς Πόλης και παράκτιου μετώπου καθώς και του Κέντρου (όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και επισκεπτών) με την Χαλέπα, (όπου έχει μεταφερθεί το  Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων σε συνδυασμό με την Οικία – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου)

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο συνδυασμός προβλημάτων και αναγκών που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές – κλιματικές προκλήσεις (ιδιαίτερες απαιτήσεις για την βιοκλιματική θωράκιση του δομημένου περιβάλλοντος λόγω του σημαντικού αριθμού στοιχείων του ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος) με τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομιών (ύπαρξη Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων)

Οι βασικές επιδιώξεις αναζωογόνησης της περιοχής παρέμβασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μέσα από την προαναφερόμενη επανακωδικοποίηση χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, είναι η ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σε :

  • Ανταγωνιστικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά το εύρος την ποικιλία και την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων.
  • Κέντρο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, πυρήνα τουριστικών – πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πόλο ανάπτυξης την Παλιά Πόλη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.
  • Ποιοτική περιοχή κατοικίας μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Περιοχή Παρέμβασης

Αποκατάσταση Ρολογιού
Δημοτικού Κήπου Χανίων
Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 515.000,00 €
Αποκατάσταση του Δυτικού
Ευθύγραμμου Τμήματος (Cortina)
των Ενετικών τειχών της Παλαιάς Πόλης
των Χανίων

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 200.000,00 €

Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού
στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 5γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 633.000,00 €
Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού
στο πάρκο Σελίνου & Χάου (CH05)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 5γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 633.000,00 €
Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων
- Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 4γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.010.000,00 €
Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής
μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων.
(Πάρκο Πολυχρονίδη - Νέα Χώρα)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 353.000,00 €

Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής
μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων.
(Πάρκο "Φράγκικο" περιοχή Παχιανά)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 353.000,00 €

Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής
μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων.
(Πάρκο επί των οδών Προφήτη Ηλία και
Ανδριανάκη περιοχή Χαλέπα)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 353.000,00 €

Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Χανίων

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.486.000,00€

Ανάπλαση περιοχής Ταμπακαριών

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 2.732.060,50 €

Καινοτόμες Τεχνολογίες Εικονικής Περιήγησης
και Προβολής για την Ανάδειξη Μνημείων
Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων
(Μεγάλο Αρσενάλι)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 133.138,80 €

Καινοτόμες Τεχνολογίες Εικονικής Περιήγησης
και Προβολής για την Ανάδειξη Μνημείων
Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων
(Πύλη Σαμπιονάρα)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 133.138,80 €

Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και
ποδηλατοδρόμου στον άξονα των οδών
Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς
του Δήμου Χανίων

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 2.703.085,76 €

Ψηφιακές Υπηρεσίες Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων και Δράσεων του Δήμου Χανίων (Αφορά όλη την περιοχή ΒΑΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 140.888,00 €

Δράσεις Σήμανσης και Ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων (Αφορά όλη την περιοχή ΒΑΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 166.432,80 €

Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων (Αφορά όλη την περιοχή ΒΑΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 72.527,60 €

«Συμμετέχω!» (Αφορά όλη την περιοχή ΒΑΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β | Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 72.527,60 €

Μετάβαση στο περιεχόμενο