Έργα

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χανίων, ο Δήμος Χανίων σχεδιάζει και υλοποιεί με επιμέρους δράσεις, μια νέα στρατηγική «τόνωσης» που επανακωδικοποιεί τη σχέση της πόλης με την κοινωνία και την οικονομία και την αναδεικνύει ως κοινή αξία τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ενημερωθείτε για την πορεία των δράσεων:

Φωτογραφικό υλικό

ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο