Ανάπλαση περιοχής Ταμπακαριών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 2.732.060,50 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.732.060,50 €

Ημερομηνία ένταξης: 06/05/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5070989

Η ανάπλαση της περιοχής των Ταμπακαριών του Δήμου Χανίων διαρθρώνεται σε δύο διακριτά μέρη:

Μέρος 1ο: Περιοχήοδών Βιβιλάκη –Φραγκοκαστέλου, και

Μέρος 2ο: Περιοχή οδού Αγίας Κυριακής.

Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μόνιμων κάτοικων και επισκεπτών και την ανάδειξητης ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής. Επιλέγεται κοινή σχεδιαστική αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων των δύο περιοχών (Περιοχής Βιβιλάκη -Φραγκοκαστέλου/ Περιοχής Οδού Αγ. Κυριακής) με στόχο την δημιουργία μίας κοινής αστικής ενότητας, ως τμήμα ενός ευρύτερου πολιτιστικού περιπάτου.

Αντικείμενο της ανάπλασης της περιοχής είναι:

1. Να αναδειχθεί το διατηρητέο μέτωπο/ μέτωπο της κατοικίας.

2. Να εξευρεθούν οι απαραίτητοι χώροι στάσης και αναψυχής που δεν υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση.

3. Να δημιουργηθεί ενιαία ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.

4. Να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης για τους κατοίκους.

5. Να ενταχθούν σημεία φύτευσης/ σκιασμού.

6.Να ενταχθεί ο κατάλληλος φωτισμός κίνησης και ανάδειξης.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει:

1. Κατασκευή, ή ανακατασκευή όπου χρειάζεται, όλων των οδών και των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής μελέτης.

2. Διαμόρφωση των οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, με αισθητική και λειτουργική διαφοροποίηση του χώρου που διατίθεται αφ’ενός για την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων, κι αφ’ ετέρου για την κίνηση και αναψυχή των χρηστών.

3. Ενιαία -και για τις δύο περιοχές -στρατηγική στη χρήση υλικών, για καλύτερη αναγνωσιμότητα της περιοχής, και για την ανάδειξη και ενσωμάτωση, αισθητική και λειτουργική, όλων των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής.


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο