Κοινωνική Ενδυνάμωση : βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Έναρξη :Άξιολόγηση : Άμεση

Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 5
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»
του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για τη Δράση 9.i.ch.1 :

Κοινωνική Ενδυνάμωση : βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τον Δήμο Χανίων για την υποβολή πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Δράση αφορά σε ενέργειες /έργα, που θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΑ Χανίων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων.

Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν : • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την «Κοινωνική Ενδυνάμωση» και Δικτύωσης με τοπικούς φορείς στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων. • Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης των ωφελούμενων της Δράσης • Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των ωφελουμένων και πιστοποίησης αποκτηθεισών γνώσεων/δεξιοτήτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 28-2-2020

Πρόσκληση 

1η τροποποίηση πρόσκλησης 

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης 

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφέρεια Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο