Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημοτικά Κτίρια ή και εμβληματικά κτίρια φορέων μη ιδιωτικού χαρακτήρα (ΣΒΑΑ Χανίων)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Προϋπολογισμός : 800.000,00 €

Έναρξη :Άξιολόγηση : Συγκριτική

Σε ισχύ : Ανενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

για τη Δράση 4.c.ch.1 : Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημοτικά Κτίρια ή και εμβληματικά κτίρια φορέων μη ιδιωτικού χαρακτήρα (ΣΒΑΑ Χανίων)

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, που χωροθετούνται εντός της εγκεκριμένης περιοχής του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 15-1-2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την Υποβολή Αιτήσεων


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Κοινοποίηση
ΕΣΠΑ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφέρεια Κρήτης
Μετάβαση στο περιεχόμενο